Rynek pracy w Polsce - Studiogawle.com.pl

Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce - Studiogawle.com.plRynek pracy w Polsce uwarunkowany jest postępem rozwoju gospodarczego. Kolejnym istotnym czynnikiem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia waha się w przedziale od 3 do 4 procent. Co jest zgodne wobec każdej gospodarki. Ważną informacją jest liczba ludzi w wieku produkcyjnym – uległa wzrostowi. Osób które mają zatrudnienie albo poszukują pracy jest szacunkowo siedemdziesiąt pięć procent. Na rynku ciągle jest brak specjalistów. Brak specjalistów ma związek z emigracją lub dużą konkurencją. Pracodawca najczęściej zatrudnia kolejnych pracowników jeżeli wypracowany zysk pojedynczej osoby jest wystarczający, aby pokryć koszty podjęcia współpracy z drugą osobą.

Co ma wpływ na zmianę pracy?

Liczba obywateli, którzy zmieniają pracę się obniżyła. Większość Polaków zmienia pracę w okresie sześciu miesięcy od momentu zatrudnienia. Zdarza się, że nawet dwukrotnie w roku. Takie decyzje dotyczą najczęściej młode osoby ze względu na poczucie swojej wartości. Czasami przyczyną zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie w pełni spełniają warunki na stanowisko. Zamiast kontynuować rozwój zawodowy muszą nabywać doświadczenie od podstaw. Zajmuje to nieporównywalnie więcej czasu i wymaga właściwego przygotowania. Przykładowo na szkoleniu uzupełniającym kwalifikacje albo stażu. Powracając do właściwego zawodu istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystąpi konieczność powtórzenia materiału. W takich okolicznościach zostaje wybór, który trzeba podjąć – czy zacząć pracę z wynagrodzeniem od minimalnej stawki, czy pozostać na stanowisku i wyczekiwać awansu? Po wieloletnim zatrudnieniu, część utwierdza się w przekonaniu, że w takich okolicznościach może wykonywać jakąkolwiek pracę za granicą i to bez znajomości języka, mając korzystniejsze warunki umowy. Wyjazdy za granicę kraju? Tego można się spodziewać. Ma to znaczenie jeśli jest zapotrzebowanie na określony zawód w za granicą. Dodatkowo zwiększenie się płacy minimalnej w krajach UE czynie je bardziej atrakcyjnym wyborem.

Szara strefa w gospodarce

Za nieprawne zatrudnienia grożą ogromne kary, jednak przedsiębiorcy stawiają na ryzyko. Napływ imigrantów, którzy przyjechali do kraju szukających zatrudnienia się zwiększył. Wraz z dobrze prosperującą gospodarką większość obcokrajowców liczy na dobre stanowisko i zatrudnienia na dłużej. Jeżeli jednak nadarzy się szansa do zarobku z pominięciem urzędu skarbowego, zysk zdobyty w krótkim okresie czasu może być dwukrotnie albo trzykrotnie większy. A w krajach mniej rozwiniętych, taki zarobek skłania do ryzyka. Rynek pracy w Polsce cierpi na zakazanych interesach osób uchylających się od odpowiedzialności przed organami skarbowymi.