Obróbka metali - Studiogawle

Obróbka metali

Obróbka metali jest to proceder, którego celem jest nadać specyficzny kształt. Proces przekształcenia zostaje zrealizowany po uprzednim doprecyzowaniu parametrów. Spośród stosowanych technologii określić można obróbkę: skrawaniem, plastyczną, mechaniczną, chemiczną oraz cieplno-chemiczną. Oprócz zmiany kształtu, ingeruje się także we właściwości fizyczne i chemiczne specyficznego surowca.

Obróbka metali - Studiogawle

Obróbka plastyczna

  • Kucie – tego rodzaju obróbki metalu polegają na zmianie kształtu przez zgniatanie, nacisk albo uderzenia. Kucie jest wykonywana mechanicznie albo ręcznie na ciepło lub zimno. Kucie mechaniczne odbywa się na kuźniarkach, młotkach lub prasach.
  • Gięcie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do określonego kształtu przez zaginanie, zwijanie albo wyginanie. Obróbka przez gięcie jest wykonywana na zimno i ciepło –  wymiary poprzeczne pozostają niezmienione.
  • Ciągnienie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do wytyczonego kształtu przez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego i wydłużeniu tworzywa. Ciągnienie przebiega na ciepło albo zimno. Przykładem zastosowania takiej obróbki może być rura, drut albo pręt.
  • Tłoczenie – tego rodzaju obróbki metalu polegają na przekształceniu kształtu materiału przez kształtowanie, cięcie lub łączenie. Ta metoda obróbki odbywa się na ciepło lub zimno. Tłoczeniu ulega materiały o małej grubości.
  • Walcowanie – tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do specyficznego kształtu wykonując nacisk wywierany pomiędzy: tarczkami, rolkami lub walcami. Jest także sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie nadając kształt przedmiotu. Proces obróbki przebiega na zimno, gorąco lub ciepło. Walcowaniu mogą ulec na przykład takie tworzywa jak blachy, kształtowniki albo pręty.

Obróbka skrawaniem

  • Toczenie – tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do wytyczonego kształtu materiału nadając mu ruch obrotowy, a narzędzie jest wprowadzone w ruch liniowy. Przedmiot podczas obracania się jest kształtowany nożem tokarskim, który skrawaniem wprawia w kształt walcowaty, kulisty lub stożkowaty. Toczenie odbywa się: obwiedniowo, wzdłużnie, wewnętrznie, poprzecznie, kopiowo jak również zewnętrznie.
  • Frezowanie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu stosując wieloostrzowe narzędzie. Narzędzie obrabiarki tzw. frezarki wprowadzone jest w ruch obrotowy – czołowy albo obwodowy. Materiał obrabiany wykonuje jest ruch posuwowy – współbieżnie lub przeciwbieżnie w zależności od ułożenia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze poza ruchem obrotowym, będzie wykonywało ruch posuwowy, a przedmiot będzie umiejscowiony statycznie.
  • Szlifowanie – ten sposób obróbki odbywa się przez zdzieranie metalu o niewielkiej ilości materiału w zastosowaniu narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Rozmiar ścieranego materiału ma zależność od: wielkości, rodzaju, twardości ściernicy jak również ziarnistości. Do produkcji ściernic w większości stosuje się: diament, korund, węglik boru jak również węglik krzemu. Najczęściej szlifowanie stosuje się do obróbki materiałów stworzonych ze stali hartowanej, ale każdy inny materiał z metalu może zostać poddany pod tę metodę obróbki.

Oferta obróbki metalu na stronie: http://www.stalnierdzewna.biz.pl