Księgowość dla niewielkich firm - Studiogawle.com.pl

Księgowość dla niewielkich firm

Księgowość dla niewielkich firm - Studiogawle.com.plKsięgowość dla niewielkich firm? Przedsiębiorca zakładając działalność gospodarczą musi nakreślić gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa. Jeśli przedsiębiorca sprawuje księgowość na własną rękę, wypełniając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub zapełnić je danymi firmy. Jeżeli obsługę księgowości obejmować będzie biuro księgowe, takie dane w przeciągu 7 dni trzeba zaktualizować. Rachunkowość dla małych przedsiębiorstw można przeprowadzić rozliczając się na kilka metod: w oparciu księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany albo kartę podatkową.

Według księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową według okazu dowodów księgowych – głównie faktur i rachunków. W takim wypadku przechowuję się wszelakie zapiski o przychodach i wydatkach firmy. Podatnik w zakresie rozliczeń może wybrać formę podatku na zasadach ogólnych lub podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec każdej z możliwości proponowane są różne stawki podatkowe jak również sposób przeprowadzania obliczeń. Jest to łatwa forma rozliczania i nie wymaga dużo czasu.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałtu ewidencjonowany jest uproszczoną formą ewidencji księgowej. Kluczowym czynnikiem rozliczenia podatkowego jest dochód jaki przedsiębiorca osiągnął, bez uwzględnienia kosztów. Na bazie wyliczonego przychodu obliczona zostaje stawka podatkowa. Przeprowadzenie rozliczeń podatku w taki sposób można tylko i wyłącznie posiadając samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą o charakterze spółki. Wobec zaistniałych przypadków istnieje maksymalny próg przychodów 250,000 tys. euro. Jednakże trzeba zapamiętać, że w stosunku do spółki limitem będzie przychód każdego ze wspólników. Przychody z samodzielnej działalności i spółki nie są sumowane.

Zgodnie z kartą podatkową

Przedsiębiorca rozliczając się metodą karty podatkowej nie jest zobligowany do prowadzenia księgowości, do uiszczania opłat zaliczek na podatek dochodowy, nie musi zobowiązywać się również do składania zeznań podatkowych. Jest zmuszony natomiast zatrzymywać wszystkie kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Materiały zachowuje się w odstępie 5 lat podatkowych – od końcówki roku w którym wydano fakturę albo rachunek. Przedsiębiorstwo musi przeprowadzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia. Podatnik płaci jednakową kwotę podatku w każdym miesiącu. Miesięczny podatek zostaje określony wedle ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na wielkość podatku ma znaczenie ilość mieszkańców w miejscu prowadzenia firmy, liczba zatrudnionych jak również jaki jest to rodzaj firmy. Karta podatkowa jest świetnym rozwiązaniem dla firm zatrudniających niedużą ilość pracowników.